Print

Menanda Aras Staf Super

Posted in In House Course

OBJEKTIF

  1. Memastikan setiap peserta mengawal kualiti produktiviti mereka supaya sentiasa melepasi penanda aras kualiti kerja.
  2. Memperkukuhkan kemahiran kritikal seperti berfikir seperti bos, supaya mereka lebih seronok melakukan kerja yang memberi impak kepada organisasi dan pelanggan.
  3. Membangunkan kemahiran asas dalam komunikasi 'social beauty' dalam organisasi yang menjadi pemangkin kepada keseronokan rakan sekerja, bos atasan, staf bawahan dan pelanggan.