Print

The Art Of Professional Communication

Posted in In House Course

OBJEKTIF :

  1. Meningkatkan lagi kefahaman peserta dengan kepentingan memahami dan memenuhi keperluan pendengar kata-kata kita.
  2. Membentuk personaliti peserta yang lebih anggun dengan menerapkan gaya komunikasi personaliti super yang sangat persuasif.
  3. Memperkukuhkan rangka berkomunikasi yang lebih berkesan dengan adanya penanda aras yang membantu melonjakkan pencapaian dan kepuasan diri peserta dan pelanggan mereka.