Print

Smart Money Management - by Shamsuddin Kadir

Posted in In House Course

OBJEKTIF:

  1. Peserta mempelajari dan mempraktikkan bagaimana mereka dapat menguruskan wang gaji mereka dengan lebih efektif.
  2. Peserta membangunkan sistem mengurus wang gaji berdasarkan kepada kaedah mengurus sara hidup yang ideal.
  3. Peserta mempraktikkan kemahiran meningkatkan nilai diri supaya perbelanjaan membeli simbol kekayaan palsu yang membuatkan peserta semakin miskin tidak berlaku.