Print

Kepimpinan Dinamik

Posted in In House Course

Objektif Utama Kursus Ini adalah:

  1. Meningkatkan pengetahuan para peserta berkenaan ciri-ciri kepimpinan yang berjaya dan gagal terutama dalam menguruskan staf bawahan yang lebih berpengalaman dan berumur berbanding pemimpin.
  2. Memantapkan kemahiran-kemahiran penting dalam diri peserta bagi meningkatkan keupayaan menjadi pemimpin yang bermutu dan dihormati staf bawahan yang dipimpin.
  3. Menjadikan para peserta lebih bijak dan berkemahiran dalam melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan yang meningkatkan lagi produktiviti staf yang dipimpin itu, InsyaAllah.