Print

Towards Effective Results

Posted in In House Course

OBJEKTIF:

  1. Meningkatkan lagi kualiti diri dan motivasi staf dengan meroboh halangan yang dicipta oleh diri sendiri.
  2. Memperkukuhkan kemahiran analisis dan keupayaan bagi membuat keputusan menghasilkan kualiti kerja yang tinggi.
  3. Memperkasa produktiviti total berteraskan kualiti kerja yang memperkasa struktur organisasi.